• info@hotelinexolgica.com.mk
  • +389 46 277 520
en mk

Контакт

info@hotelinexolgica.com.mk
+389 46 277 520
Хотел Инекс Олгица Наум Охридски 5-7 6000-Охрид Македонија
Контакт формулар
За сите прашања, забелешки и сугестии, Ве молиме пополнете го контакт формуларот. Ви благодариме.


Вашиот перфектен одмор во хотел Инекс Олгица во Охрид.
Резервирај